Het Ombudsteam van PvdA afdeling Zaanstreek is al weer in het negende jaar van zijn bestaan. Ook in 2021 werden weer naar aard en ernst zeer uiteenlopende verzoeken om ondersteuning ontvangen.

Het Ombudsteam van PvdA afdeling Zaanstreek is al weer in het negende jaar van zijn bestaan. Ook in 2020 werden weer naar aard en ernst zeer uiteenlopende verzoeken om ondersteuning ontvangen.

Ombudsteam

Het is bij de behandeling van het jaarverslag tijdens de afdelingsvergadering elk jaar gebruikelijk dat ook het PvdA-ombudsteam een inzicht geeft in zijn activiteiten en casussen van het voorbije jaar.

Ombudsteam PvdA 2023

Op woensdag 22 mei heeft het PvdA Ombudsteam, bestaande uit 16 leden, het jaarverslag over 2018 uitgereikt aan de wethouders Songül Mutluer (wonen, jeugd(zorg), en ouderen- en minimabeleid) en wethouder Natasja Groothuismink (zorg).

Het Ombudsteam van PvdA afdeling Zaanstreek is al weer in het zevende jaar van zijn bestaan. Ook in 2018 werden weer naar aard en ernst zeer uiteenlopende verzoeken om ondersteuning ontvangen.

Het Ombudsteam van PvdA afdeling Zaanstreek is al weer in het zesde jaar van zijn bestaan. Ook in 2017 werden weer naar aard en ernst zeer uiteenlopende verzoeken om ondersteuning ontvangen.

Het Ombudsteam van PvdA afdeling Zaanstreek is al weer in het vijfde jaar van zijn bestaan. Ook in 2016 werden weer naar aard en ernst zeer uiteenlopende verzoeken om ondersteuning ontvangen.

Ombudsteam

Het ombudsteam doet geen verslag over casussen. Tijdens de ledenraadvergadering van 25 november jl. werd de wens uitgesproken dat leden graag wat meer willen weten wat het ombudsteam naast casussen zoal doet. Graag geven wij invulling aan deze wens.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer
­