Ombudsteam PvdA 2019

Op woensdag 22 mei heeft het PvdA Ombudsteam, bestaande uit 16 leden, het jaarverslag over 2018 uitgereikt aan de wethouders Songül Mutluer (wonen, jeugd(zorg), en ouderen- en minimabeleid) en wethouder Natasja Groothuismink (zorg).

Vanuit het ombudsteam waren aanwezig Mieke Patist, Grietje Bak, Melle Has en Maarten Klop. Beide wethouders vertegenwoordigden de gemeente Zaanstad bij de overhandiging van het jaarverslag.

Het PvdA Ombudsteam Zaanstreek is één van de 180 ombudsteams die de partij in de loop van de jaren op initiatief van Hans Spekman in heel Nederland heeft opgericht. Deze 180 ombudsteams vormen een landelijk netwerk. Het PvdA Ombudswerk richt zich traditiegetrouw vooral op klachten over overheidsinstanties, maar zij helpen mensen ook op weg als men niet goed weet waar zij moeten aankloppen. Dat kan gaan over een geschil met gemeente, bank, fiscus, ziekenhuis of welke (semi)overheidsinstelling dan ook.

Het ombudswerk in de Zaanstreek

Maarten Klop: "In het 7e jaar dat het Ombudsteam nu werkzaam is, zijn hebben we 26 uiteenlopende, meestal complexe hulpvragen verholpen dan wel heeft het team geprobeerd deze proberen te verhelpen. Niet altijd kunnen wij kan het team alles oplossen, maar wij zij doen onze hun uiterste best. De hulpvragen die eruit springen zijn: schuldhulpverlening, problemen bij bewindvoering, financiële problemen bij uitkering en ziekte, dakloosheid, dreigende uithuiszetting.

Wij, als PvdA Ombudsteam, proberen om deze problemen bespreekbaar te maken met waarborging van een ieders privacy, zodat we met elkaar in oplossingen kunnen denken om problemen te voorkomen. Ook richten wij ons erop om al eerder, in een vroegtijdig stadium, te signaleren waar wij kunnen bijstaan".

Sociale wijkteams spelen een belangrijke rol in de verbinding tussen gemeente, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties.Wel valt er soms een het verschil in aanpak tussen de verschillende wijkteams te constateren of het onbekend zijn van hun organisatie naar voren. Ook is ondervonden dat vrijwilligers organisaties niet altijd van elkaars bestaan afweten. Op wijkniveau hebben de sociale wijkteams de opdracht meekregen om contacten te leggen en netwerken te versterken.

Via www.pvdazaanstreek.nl kunt u het jaarverslag teruglezen en lezen wat de PvdA zoal doet in de Zaanstreek.

Bron: Nieuwsblad de Zaankanter.nl

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­