Het ombudsteam doet geen verslag over casussen. Tijdens de ledenraadvergadering van 25 november jl. werd de wens uitgesproken dat leden graag wat meer willen weten wat het ombudsteam naast casussen zoal doet. Graag geven wij invulling aan deze wens.

Wat doet het ombudsteam nog meer

Bezoek sociaal wijkteam:

Op 17 november jl. heeft het ombudsteam een gesprek gevoerd met een coördinator van het sociaal wijkteam ‘t Brandtweer in Koog aan de Zaan. Doel van het gesprek: uitleg over wat doet een sociaal wijkteam en wat doet ons ombudsteam.

ombudsteam2015

Tijdens dit gesprek hebben wij ook aangegeven dat wij als ombudsteam niet het werk van het sociaal wijkteam overnemen, maar in veel situaties juist verwijzen naar het sociaal wijkteam. Wel houden wij, na verwijzen naar een sociaal wijkteam, een tijdje contact met de burger die een beroep op ons heeft gedaan. Zodat wij zeker weten dat de burger goed geholpen wordt of is.

Schuldhulpverlening:

Een aantal leden van het ombudsteam heeft veel te maken het casussen rond schuldhulpverlening. Voor meer verdieping cq informatie, tips en zorgen die wij hebben, leek het ons goed eens in gesprek te gaan met ambtenaren die de sociale wijkteams / jeugdteams aansturen. Dit heeft plaatsgevonden op woensdag 25 november jl.

Naast het feit dat wij burger een tijdje ondersteunen, proberen wij ook een bijdrage te leveren aan het verbeteren van beleid zowel bij de plaatselijke- als bij de landelijke politiek.

 

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­