Nieuws

Burgemeester in ’t Veldpark, veiligheid én zorg

Burgemeester in ’t Veldpark, veiligheid én zorg

on 10 juli 2020 in Nieuws Zaanstad

In Zaanstad moeten we zeker zijn van een leefbare stad waarin we aandacht voor elkaar hebben, waar je je veilig ...

Lees meer
157
Algemene beschouwingen voorjaarsnota

Algemene beschouwingen voorjaarsnota

on 18 juni 2020 in Nieuws Zaanstad

Voorzitter, En toen was er corona. We leven in een spannende en onzekere tijd voor iedereen in onze gemeente. Het ...

Lees meer
366
Aangepast sporten in Zaanstad

Aangepast sporten in Zaanstad

on 12 juni 2020 in Nieuws Zaanstad

Als ouder of sporter je weg vinden om een geschikt aangepast sportaanbod te vinden in Zaanstad is best een opgave. ...

Lees meer
463
Vragen over armoedebestrijding n.a.v. corona-crisis

Vragen over armoedebestrijding n.a.v. corona-crisis

on 11 juni 2020 in Nieuws Zaanstad

Wij zien dat de gemeente Zaanstad vele maatregelen treft in de bestrijding van het Corona-virus. Hiervoor is de PvdA dankbaar ...

Lees meer
374
Fietsen in Zaanstad

Fietsen in Zaanstad

on 10 juni 2020 in Nieuws Zaanstad

Zorgeloos en veilig je kunnen verplaatsen op de fiets. Goede wegen en een fijnmazig netwerk waarbij je snel én veilig ...

Lees meer
211
Totaalopbrengst Hart voor Zaankanters Kwis bijna € 11.000,-

Totaalopbrengst Hart voor Zaankanters Kwis bijna € 11.000,-

on 01 juni 2020 in Actueel

Op vrijdagavond 29 mei 2020 vond de tweede editie plaats van de Hart voor Zaankanters Kwis, live vanuit de grote zaal van ...

Lees meer
273
Brief PvdA Zaanstad ivm corona aan de 2e kamerfractie

Brief PvdA Zaanstad ivm corona aan de 2e kamerfractie

on 15 mei 2020 in Nieuws Zaanstad

Aangezien de coronacrisis direct een grote impact heeft op mensen en organisaties, maar ook nu en in de komende maanden ...

Lees meer
696
Arie Lemsfonds reikt cheque uit aan Humanitas

Arie Lemsfonds reikt cheque uit aan Humanitas

on 02 mei 2020 in Arie Lemsfonds Nieuws

Op 1 mei heeft het Arie Lemsfonds haar doel voor 2019/2020 voltooid. Dit keer werden twee projecten die de eenzaamheid in de ...

Lees meer
484
Zinvol investeren

Zinvol investeren en niet boven je stand leven.

De PvdA heeft zich sterk gemaakt voor een gemeente die financieel gezond is en die blijft investeren. Een financieel gezonde gemeente is een voorwaarde om zelfstandig keuzes te kunnen blijven maken. Hierbij is een structureel sluitende begroting het uitgangspunt. Zaanstad streeft naar een gezond evenwicht tussen inkomsten en uitgaven, tussen risico’s en weerstandsvermogen.

Uitgaven worden alleen gedaan op basis van een gedegen dekking en een zorgvuldige afweging over nut en noodzaak. De lening-portefeuille wordt afgebouwd om een beter financieel evenwicht te krijgen en om minder gevoelig voor renteschommelingen te zijn. Er komt structurele voeding van het investeringsfonds om gebiedsgerichte investeringen mogelijk te kunnen blijven maken (MAAK Zaanstad). Er wordt een nieuw aanpak ontwikkeld met betrekking tot strategische grondpositie opdat we onze (woon)ambities kunnen waarmaken. In overleg met de Rijksoverheid wordt onderzocht of lokale overheden meer ruimte in het belastingdomein kunnen krijgen. Bijvoorbeeld door bij de uitvoering van regelingen inkomensafhankelijke tarieven te hanteren of rijksbelastingen over te hevelen naar de lokale overheid.

Je kunt er zeker van zijn dat PvdA Zaanstad verantwoord omgaat met het belastinggeld van de inwoners. We durven te investeren in onze gemeente, maar we zullen dat nooit zonder een degelijke dekking en in goede samenwerking met andere partijen doen. #SamenLevenSamenWerken

Terug naar Verkiezingsprogramma Zaanstad

Afdelingen

Zaanstad

Zaanstad

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Zaanstad mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer
4589
Oostzaan

Oostzaan

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Oostzaan mee bezig is en maak kennis met de fractieleden ...

Lees meer
4006
Wormerland

Wormerland

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Wormerland mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer
4050

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Wij zijn Zaankanters

­